Сабирање и одузимање до 100

Сабирање и одузимање до 100

Резултат теста

1. Израчунај: 40 + 17 =

2. Израчунај: 79 - 40 =

3. Одреди вредност израза: (98 - 40) + 20 =

4. Од збира бројева 30 и 49 одузми највећи број 3. десетице:

5. Први сабирак је број 24, а други разлика бројева 96 и 60. Израчунај збир.
6. У једној школи има 33 девојчице, а дечака је за 14 више него девојчица. Колико је ђака у тој школи?

7. У цвећару је стигло 95 свежих ружа. Цвећар је избројао 25 беле руже, 35 жуте и остале су биле црвене. Колико је било црвених ружа??

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ