Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (34 + 8) – тест

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (34 + 8)

Резултат теста

1. Израчунај: 77 + 8 =

2. Спој медведа за одговарајућом теглом меда.

3. Збиру бројева 28 и 8 додај највећи једноцифрени број и израчунај.

4. Који је број за 6 већи од броја 56?

5. Израчунај збир најмањег парног једноцифреног броја и највећег непарног броја осме десетице.
6. Ива има 11 година.Мила је 14 година старија од Иве, а Мира 8 година старија од Миле.Колико година има Мира?

7. Повежи кокошку са одговарајућим јајетом.

8. Збир бројева 45 и 7 увећај разликом бројева 12 и 10.

9. Ученици првог, другог и трећег разреда ишли су на излет. Првака је било 39, другака за 6 више, а трећака за седам више него другака. Колико је ишло ученика из другог, а колико ученика трећег разреда?

10. Уочи правило и допиши још неколико чланова низа.
11. Збир бројева 43 и 34 уваћај њиховом разликом.

12. Највећи непаран број пете десетице увећај за највећи непаран број прве десетице. Којој десетици припада добијени број?____________

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ