Сабирање десетица и јединица- тест (1.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Сабирање десетица и јединица- тест (1.р.)

1. Збир бројева 20 и 40 увећај за 3. Резултат је:

2. Збир бројева 30 и 40 увећај за 7. Резултат је:

3. 68=__+__- Растави дати број на десетице и јединице. Означи исправно написан исказ:

4. 80+4__4+90- Који знак треба убацити на празну цртицу?

5. Одреди број који је за 20 већи од 8.
6. У једној књизи има 40 прича о животињама и 7 прича о биљкама. Колико је укупно прича у овој књизи?

7. 74=__+__-Растави дати број на десетице и јединице. Означи исправно написан исказ:

8. Израчунај: 50+2=___. Резултат је:

9. Одреди број који је за 9 већи од 30.

10. 5+70__40+5- Који знак треба убацити на празну цртицу?
11. Први сабирак је збир бројева 20 и 50, а други сабирак је први претходник броја 9. Израчунај збир.

12. Ена је своју свеску из математике украсила са 20 стикера, а Ружица са 8 стикера више. Колико је стикера на Ружичиној свесци?

13. Израчунај збир бројева 70 и 2.

14. Први сабирак је број 9. Други сабирак је број 10. Израчунај збир.

15. 20+7=37- Да ли је наведени исказ тачан?
16. Израчунај: 60+9=___.

17. 80+__=82- Који број недостаје на празној цртици да би једнакост била тачна?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста