Реченице по значењу и облику – тест

Реченице по значењу и облику

Резултат теста

1. Означи све обавештајне реченице.

2. Која је од датих реченица упитна у потврдном облику?

3. Како би реченица на приказаној слици гласила у одричном облику?

4. Реченице којима се неко о нечему обавештава или које пружају неко обавештење називају се:

5. Означи тачну тврдњу.
6. Реченицу на приказаној слици напиши у одричном облику.

7. Реченице према облику делимо на:

8. Означи правилно написану реченицу.

9. Реченица на датој слици по значењу је:

10. На крају које реченице треба уписати упитник?
11. Која од наведених реченица је узвична?

12. Означи све заповедне реченице.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ