Присвојни придеви – тест

Присвојни придеви

Резултат теста

1. Од заједничке именице ГРАД изведи присвојни придев.

2. Од властите именице Крагујевац изведи присвојни придев.

3. У датој реченици присвојни придев је:

4. Присвојни придеви се граде од:

5. Означи тачну тврдњу.
6. Допуни реченицу присвојним придевима.

7. Означи правилно написану реченицу.

8. Допуни реченицу присвојним придевом.

9. У којој реченици је назначен присвојни придев?

10. Означи присвојне придеве.
11. Правилно написана реченица је:

12. Присвојни придеви су речи које означавају:

13. Означи уљеза.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ