Придеви – тест

Придеви – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Колико се придева налази у реченици "Бакин дебели мачак стално једе љуту храну"

2. Како гласи придев од именице кућа?

3. Којој врсти речи припадају речи: мали, шарен, београдски

4. Које две речи су придеви:

5. Шта означавају придеви?
6. Придеви су речи које ближе одређују

7. Реч храбар је:

8. Која од наведених речи је придев:

9. Придеви су промењиве врсте речи које стоје уз именицу и ближе је одређују

10. Према значењу придеви се деле на описне и присвојне
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ