Дељење бројева 2, 5 и10

Дељење бројева 2, 5 и 10

Резултат теста

1. Како можемо лакше да делимо са десет?

2. 45: ___= 9. На црти треба да пише...

3. Разлику пете и друге десетице подели са 5. Количник је?

4. Дељеник је збир бројева 13 и 17, а делилац је број 5. Израчунај количник.

5. У једном одељењу има 15 дечака и пет пута мање девојчица. Колико укупно има ученика у том одељењу?
6. Маринко је имао 45 динара, а Милутин 5 пута мање. Колико динара имају заједно?

7. У кавезу са голубовима Јанко је избројао 20 ногу. Колико голубова има у том кавезу?

8. Дељеник је збир бројева 12 и 28, а делилац број 10. Израчунај количник.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ