Писање присвојних придева

Писање присвојних придева (трећи разред)

1. Присвојни придеви означавају:

2. Присвојни придеви који се завршавају наставцима -ОВ, -ЕВ, -ИН пишу се:

3. Присвојни придеви који се завршавају наставцима -СКИ, -ШКИ, -ЧКИ пишу се:

4. Која три присвојна придева су правилно написана:

5. Како гласи присвојни придев од властитог мушког имена ПАВЛЕ:
6. Како гласи присвојни придев од властите именице СРБИЈА:

7. Која реченица је тачно написана:

8. Мајина и анина мама сецкају Златиборску пршуту. У реченици се јављају 3 присвојна придева - који је тачно написан:

9. У којој реченици је присвојни придев тачно написан:

10. Како гласи присвојни придев од властитог имена Иво:
11. Која реченица је исправно написана:

12. Означи три тачно написана присвојна придева:

13. Од властите именице МИРОСЛАВ присвојни придев гласи:

14. Присвојни придев од именице Милош гласи:

15. Која реченица је исправно написана:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста