Множење и дељење до 100 – тест

Множење и дељење до 100 – тест

Резултат теста

1. 81 : 9 =

2. 9x7=

3. Рачунска операција у којој користимо знак пута ( ×) је

4. 8 × 8 =

5. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 (означи два тачна одговора)
6. Ако чиниоцима заменимо места производ ће се променити.

7. Производ бројева 6 и 8 увећај за три. Који израз одговара постављеном задатку?

8. 9 : 9 =

9. 7 x 8 =

10. 7+2 ×3 =
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ