Множење и дељење бројевима 10 и 100 – тест

Множење и дељење бројевима 10 и 100 – тест

Резултат теста

1. Број множиш бројем 10 тако што му са десне стране допишеш нулу.

2. 23 ⦁ 10 =

3. 59 ⦁ 10 =

4. Милош у својој касици има 15 новчаница од 10 динара, а у новчанику 4 новчанице од 100 динара. Колико пара Милош има у касици, а колико у новчанику?

5. 510 : 10 =
6. Број који се завршава нулом делиш бројем 10 тако што му изоставиш последњу нулу.

7. Никола има 370 кликера и расподелио их је подједнако у 10 тегли. Колико кликера се налази у свакој од тегли? У свакој тегли има ___ кликера.

8. 280 : 10 =

9. ​Број множиш бројем 100 тако што му са десне стране допишеш три нуле.

10. 900 : 100 =
11. Број који се завршава нулом делиш бројем 100 тако што му изоставиш последње две нуле.

12. 300 : 100 =

13. 5 ⦁ 100 =

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ