Множење броја 8 и бројем 8 – тест

Множење броја 8 и бројем 8

Резултат теста

1. Израчунај производ бројева 8 и 7.

2. Уочи правило и допуни низ бројева.

3. Разлику бројева 34 и 26 увећај 8 пута.

4. У кружић упиши знак или =.

5. Највећи двоцифрени број умањи за производ бројева 6 и 8.
6. На столу је постављено по 8 тањира, чаша, виљушака, ножева и кашика. Колико је укупно предмета на столу?

7. Библиотекарка је сложила књиге на 2 полице. На сваку полицу ставила је 8 књига. Колико књига је сложила?

8. Одреди број који је за 8 већи од 6 и број који је 8 пута већи од 6.

9. Тома има 8 година. Тата је 4 пута старији од Томе, а сестра има 4 године више од Томе. Колико година има Томин тата, а колико Томина сестра?

10. Алекса има 3 лопте. Јоца две више од Алексе. Пера их има два пута више од Алексе, а у школи је 8 пута више лопти него што има Пера. Колико је укупно лопти?
11. Биља чита књигу која има 65 страна.Читала је 4 дана по 8 страна.Колико страна још треба да прочита?

12. Први претходник броја 48 увећај за производ бројева 8 и 3.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ