Шта смо научили у 1. разреду

учитељица Наташа Мадић

Провера знања – Шта смо научили у 1. разреду

1. Претходник броја 37 је?

2. Шта је дуж?

3. Шта чини разлику бројева?

4. Број 11 записујемо...

5. Шта чини збир бројева?
6. Заменом места сабирака збир се?

7. Умањилац је број 53, а умањеник је 84. Израчунај разлику.

8. Израчунај: 100 - 80 =

9. Следбеник броја 55 је?

10. За здруживање сабирака користимо?
11. Израчунај: 43 + 52 =

12. На једној полици има 26 књига, а на другој 3 књиге мање. Колико књига укупно има на обе полице?

13. Одреди непознати број: х + 67 = 88

14. Одреди непознати број: 96 - х = 45

15. Први сабирак је број 71, а други сабирак је 21. Израчунај збир.
16. Најмањи једноцифрени број је?

17. Пирамида је...

18. Најмањи двоцифрени број је?

19. Бројеви 8. десетице су?

20. Највећи двоцифрени број је?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста