Математика – дељење бројевима 2,4,5и10.

1. 1. Израчунај количник бројева 18 и 2.

2. 2. Израчунај број који је 10 пута мањи од 70.

3. 3. Дељеник 32, а делилац 4. Израчунај количник.

4. 4. Одреди број који је за 5 мањи од 25.

5. 5. Одреди број који 5 пута мањи од 25.
6. 6. Одреди број који је 2 пута мањи од 14.

7. 7. Одреди број који за 4 мањи од броја 30.

8. 8. Сва, Мића, Борис и Горан су поделили 28 беџева тако да свако од њих добије исти број беџева. Колико беџва је добио свако од њих?

9. 9. Сања има 36 салвета, Ружа 4 мање од Сање, а Јелена 4 пута мање од Руже. Колико салвета имају Ружаи Јелена?

10. 10. Милена има 50 магнета. Ина 5 пута мање од Милене, а Соња 2 пута више од Ине. Колико магнета имају Ина и Соња?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Браво!