Дељење бројем 5

Дељење бројем 5

Резултат теста

1. Непознати дељеник добијамо када количник поделимо познатим делиоцем.

2. Број који делимо је..

3. 10:2=

4. 45 : 5 =

5. Дељеник је 50, делилац је 5. Колики је количник?
6. Који број треба да се подели са 5 да добијеш количник 6?

7. У башти расте 15 цветова невена. Једнако их распореди у пет ваза. Колико је у свакој вази цветова?

8. Бројеви који су дељиви са 5 завршавају се на цифре:

9. Како се зове број који одузимамо?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ