Једначине са множењем и дељењем – утврђивање

Једначине са множењем и дељењем – утврђивање

Резултат теста

1. Којим бројем треба поделити број 36 да би се добио количник 4?

2. x · 7 = 28

3. Израчунај непознати делилац ако је дељеник 54, а количник 9.

4. Трострука вредност неког броја има две десетице и и 7 јединица. Одреди тај број.

5. Ако број а умањиш 6 пута, добићеш број 9. Израчунај непознати број.
6. Количник је 7, а дељеник 49. Израчунај делилац.

7. Дељеник је број 80, а количник број 8. Израчунај делилац.

8. У 8 редова је засађено по неколико стабала јеле.Укупно су засађене 72 јеле. Ако је у сваком реду засађен исти број јела, колико је јела засађено у сваком реду?

9. Израчунај непознати чинилац ако је познати чинилац 3, а производ 27.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ