Једначине са сабирањем и одузимањем- тест (3.р.)

Једначине са сабирањем и одузимањем- тест (3.р.)

1. Реши једначину: (811-536)+x=762.

2. Реши једначину: (358+429)-x=182.

3. Реши једначину: (258+324)-x=183.

4. Реши једначину: (792-315)+x=621.

5. Реши једначину: x-(119+267)=325.
6. Реши једначину: (158+320)-x=194.

7. Одреди x: (714-521)+x=618.

8. Реши једначину: (795-540)+x=780

9. Реши једначину: x - (119+333)=440.

10. Реши једначину: x-(115+315)=456.
11. Реши једначину: x-(173+264)=423.

12. Одреди x: (312+212) - x= 180

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста