Једначине- непознати сабирак- тест (3.р.)

Једначине- непознати сабирак- тест (3.р.)

1. Реши једначину: x+234=675.

2. Израчунај непознати сабирак: x + 189 = 526

3. Милица је броју 368 додала непознати број и добила збир 614. Израчунај непознати број.

4. Који број треба додати броју 248 да би се добио број 836?

5. Који број треба додати броју 323 да би се добио број 606?
6. Израчунај непознати сабирак: x + 644 = 153

7. Реши једначину: 429+x=793.

8. Филип је уштедео 450 динара. Заједно са братом, има укупно 820 динара. Колико динара је сакупио Филипов брат?

9. Дарко је купио књигу, лењир и шестар за 985 динара. Колико кошта шестар, ако књига кошта 422 динара, а лењир 354 динара?

10. Мирко је замислио један број. Када је том броју додао 425 добио је 747. Који је број замислио Мирко?
11. Реши једначину: 365+x=588.

12. Који број треба додати збиру бројева 328 и 456 да би се добио број 984?

13. Реши једначину: 341 + x = 640

14. Реши једначину: x + 399 = 791

15. Реши једначину: x + 421 = 729
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста