Множење са 10 и са 100- тест (3.р.)

Множење са 10 и са 100- тест (3.р.)

1. Израчунај и означи тачан резултат: 3*10=___.

2. Израчунај и означи тачан резултат: 25*10=___.

3. Израчунај: 6*100=___.

4. 23*___=230- Који број недостаје?

5. ___*10=480- Који број недостаје?
6. Израчунај: 7*100=___.

7. Израчунај: 54*10=___.

8. 4*___=400- Који број недостаје?

9. ___*10=960- Који број недостаје?

10. Израчунај: 63*10=____.
11. Израчунај: 8*100=___.

12. 10*___=1000- Који број недостаје?

13. Израчунај и означи тачан резултат: 75*10=___.

14. Аладинов дворац има 4 златне куле. На кулама су прозори којих има укупно 10 пута више него кула. Прозори су украшени драгим камењем којих је укупно 100 пута више него кула. Колико је прозора, а колико драгог камења на кулама?

15. У дворишту дворца налазе се 42 мермерне фигуре окружене са 10 пута више жбунића. Колико је жбунића у дворишту?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста