Множење десетица једноцифреним бројем- тест (3.р.)

Множење десетица једноцифреним бројем- тест (3.р.)

1. Израчунај: 70*8=___.

2. Израчунај: 30*5=___.

3. У празно поље у табели уписаћемо:

4. Израчунај а*6, ако је а=50.

5. Израчунај: 50*9=___.
6. Израчунај: 20*6=___.

7. Израчунај а*4, ако је а=40.

8. Око колибе три медведа расло је 20 борова и 8 пута више храстова. Колико је храстова расло око колибе?

9. Испред куће, медведица је посадила 50 зумбула и 4 пута више лала. Колико лала је посадила медведица?

10. Израчунај: 80*4=___.
11. Израчунај: 40*7=___.

12. Одреди а*8, ако је а=80.

13. Одреди а*7, ако је а=20.

14. На повратку кући, три медведа су носила корпе пуне плодова. Медведић је у корпи имао 10 крушака. Медведица је носила 9 пута више ораха него медведић крушака. Медвед је имао лешника 3 пута више него медведица ораха. Колико лешника је носио медвед у корпи?

15. Израчунај: 8*90=___.
16. Израчунај: 30*7=___.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста