Зависност количника од дељеника и делиоца; сталност количника- тест (3.р.)

Зависност количника од дељеника и делиоца; сталност количника- тест (3.р.)

1. А=20, Б=2. Одреди (А/2)/Б.

2. A=20, Б=2. Одреди А/(Б/2).

3. А=40, Б=4. Одреди (А/2)/Б.

4. А=40, Б=4. Одреди А/(Б*2).

5. Шта ће се десити са количником ако дељеник повећамо 2 пута?
6. У једном авиону укупно има 80 седишта. У сваком реду налази се по 4 седишта. Колико редова седишта има у авиону?

7. Ако је укупан број седишта 2 пута мањи, колико ће онда бити редова?

8. А=60, Б=6. Израчунај (А*2)/Б.

9. А=60, Б=6. Одреди А/(Б*2).

10. А=80, Б=8. Одреди (А/2)/Б.
11. Шта ће се десити са количником ако делилац повећамо 2 пута?

12. А=80, Б=8. Одреди А/(Б*2).

13. А=100, Б=10. Одреди (А*2)/Б.

14. Шта ће се десити са количником ако дељеник и делилац повећамо исти број пута?

15. А=60, Б=6. Одреди А/(Б/2).
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста