Зависност збира од сабирака; сталност збира- тест (3.р.)

Зависност збира од сабирака; сталност збира- тест (3.р.)

1. 400+230=___- Како ће се променити збир ако први сабирак повећамо за 60?

2. 400+230=___- Како ће се променити збир ако други сабирак умањимо за 30?

3. 400+230=___- Уколико први сабирак повећамо за 70, а други сабирак смањимо за 20, збир ће износити ____.

4. Кувар је у једну чинију сипао 250г брашна, а у другу 380г брашна. Колико грама брашна је кувар сипао у чиније?

5. Кувар је у прву чинију додао још 70г брашна, а из друге је одвојио 20г. Колико је укупно брашна у чинијама?
6. Ако први сабирак умањимо бројем 57, шта треба урадити са другим сабирком да збир остане исти?

7. Израчунај: 640+230=___; (640-___)+230=850. На празне цртице уписаћемо:

8. Израчунај: 570+220=___; 570+(220+___)=800. На празне цртице уписаћемо:

9. Израчунај: 410+150=___; (410+50)+(150-___)=560. На празне цртице уписаћемо:

10. 420+350=___- Израчунај и објасни како ће се променити збир ако први сабирак повећамо за 30?
11. 420+350=___- Како ће се променити збир ако други сабирак умањимо за 20?

12. 420+350=___-Уколико први сабирак повећамо за 50, а други сабирак смањимо за 30, збир ће износити ____.

13. Израчунај: 560+120=___; (560-___)+120= 660 На празне цртице уписаћемо:

14. Израчунај: 650+330=___; 650+(330+___)=1000. На празне цртице уписаћемо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста