Дељење бројевима 2 и 4- тест (2.р.)

Дељење бројевима 2 и 4- тест (2.р.)

1. Допуни једнакост: __/4=6.

2. Допуни једнакост: 10/__=5.

3. 18/2__32/4- Означи веће, мање или једнако:

4. Допуни једнакост: 4/__=4.

5. Допуни једнакост: 32/__=8.
6. Израчунај: 20/4=___.

7. Дељеник је број 20. Делилац је најмањи парни број. Израчунај количник.

8. Израчунај: 36/4=__.

9. 18/2__28/4- Означи веће, мање или једнако:

10. Сара и Исидора треба да поделе 16 шналица тако да свака добије исти број. По колико шналица ће добити свака девојчица?
11. Израчунај: 8/4=___.

12. 16/2__16/4- Означи веће, мање или једнако:

13. Две исте лизалице коштају 18 динара. Колико коштају 4 такве лизалице?

14. Израчунај количник ако је дељеник број 28, а делилац број 2.

15. Бака је 24 колача распоредила тако да на 6 тањира буде исти број колача. Колико колача је на једном тањиру?
16. Израчунај: 6/2=__.

17. Ковач има 24 потковице. Колико он коња може да поткује?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста