Врсте речи – провера

Врсте речи

Резултат теста

1. Речи које означавају имена бића, предмета и појава називају се:

2. Именице далимо на:

3. Речи: пас, столица, телевизор, теле, љубичица, оловка су:

4. Реч у реченици која означава ко врши радњу назива се_____.

5. Која од наведених речи није именица?
6. _______ је реч у реченици која казује која се радња врши.

7. У реченици " Ана полако пише", субјекат је:

8. У реченици " Ана полако пише", предикат је:

9. Означи тачан одговор:

10. _______су речи које означавају радњу.
11. Врте речи које смо учили су:

12. Која реченица није правилно написана?

13. У реченици "Милан брзо трчи" глагол је

14. Означи именице:

15. Означи глаголе:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ