Иницијални тест – Музичка култура, трећи разред

Иницијални тест – Музичка култура, трећи разред

Резултат теста

1. Шта је звук?

2. Означи слово испод слике на којој је приказан триангл.

3. Означи тачне тврдње.

4. Тон је звук који има одређену:

5. Тонови се записују:
6. Динамика је:

7. Допуни реченицу: Када једна особа пева то се зове _____________ певање.

8. Teмпо може бити:

9. Тонови које певамо и свирамо могу бити:

10. Која од наведених песама почиње тоном фа?
11. Шта од наведеног приказује гласни звук?

12. Означи слово испод слике на којој је приказан тон.

13. Означи слово испод слике на којој је приказан звук.

14. Шта је коло?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ