Веза између сабирања и одузимања- тест (1.р.)

Веза између сабирања и одузимања- тест (1.р.)

1. 7-5=2- Означи исправно написано сабирање на основу датог одузимања:

2. 2+4=6- На основу датог сабирања означи које би одузимање било одговарајуће:

3. Ако броју 4 додамо 3, добићемо __.

4. На основу фотографије изнад означи које би сабирање било одговарајуће:

5. 4+4=8, јер је __-4=4. Означи број који фали на празној цртици:
6. Наташа има 10 година. Милица је 3 године млађа од ње. Колико година има Милица?

7. Број 4 је трећи претходник броја 7.

8. Реши сабирање дато на фотографији изнад. Које би одузимање одговарало наведеном изразу?

9. Упиши знак +,- или = да једнакост буде тачна: 9__2=7.

10. Колико је укупно патака на фотографији изнад?
11. 3+6=9, јер је 9-3=6. Да ли је наведени израз тачан?

12. 5+5=10, јер је ___-5=5. На празну цртицу уписаћемо:

13. Упиши знак +,- или = да једнакост буде тачна: 8__3=5.

14. Другом следбенику броја 6 додај први претходник броја 2. Резултат је:

15. 10-4=6- На основу датог одузимања означи које би сабирање било одговарајуће:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста