„Школа“, Драган Лукић – тест

„Школа“, Драган Лукић

Резултат теста

1. Са чиме песник на почетку песме упоређује школу?

2. Шта школу чини сличном мамама?

3. Зашто основци песника подсећају на храбре борце?

4. Где се налазе по два ђака кад почне септембар?

5. Тема ове песме је:
6. Означи фотографију на којој је приказан Драган Лукић.

7. Шта овце носе око врата?

8. Која песничка слика одговара другој строфи?

9. Која песничка слика одговара четвртој строфи?

10. Сабља је:
11. У песми "Школа" Драгана Лукића заступљена је:

12. Зашто песник каже да су школе "велике мирне овце"?

13. Шта у песми представљају "жути мали авиони"?

14. На кога основци у песми подсећају песника?

15. Који се месец помиње у песми?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ