Сабирање једноцифрених бројева- тест (1.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Сабирање једноцифрених бројева- тест (1.р.)

1. Данило је у свесци написао 4 реченице. Када је стигао кући, за домаћи је написао још 7 реченица. Колико је укупно реченица написао Данило?

2. Израчунај колико лубеница има на фотографији изнад.

3. 6+7=(6+4)+3=10+3=13-Провери тачност наведеног израза.

4. 7+5=(7+3)+2=10+2=13- Провери тачност наведеног израза.

5. Две јабуке заједно коштају 14 динара. Колико кошта једна јабука?
6. Који број треба уписати у празан квадратић, ако је његов збир број у зеленом правоугаонику?

7. Израчунај: 6+5=___.

8. 9+7=(9+__)+__=10+__=__- Допуњујући до десетице, упиши потребне бројеве на линије и израчунај дато сабирање. Означи исправно написан израз:

9. 8+8=(8+___)+___=10+___=___-Допуњујући до десетице, упиши потребне бројеве на линије и израчунај дато сабирање. Означи исправно написан израз:

10. Израчунај као што је показано на фотографији изнад:
11. Израчунај: 6+3=__.

12. Израчунај израз са фотографије изнад.

13. Израчунај: 3+8=___.

14. На празној страни свеске напиши допуну наведеног броја до 10.

15. Који број треба уписати у празан квадратић, ако је његов збир број у зеленом правоугаонику?
16. Израчунај: 5+9=___.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста