Сабирање и одузимање до 10

учитељица Наташа Мадић

1. У једнакости (изразу) 2 + 4 = 6 Број 2 је?

2. Умањилац је број 5, а умањеник је број 9. Израчунај разлику.

3. Израчунај: 8 - 5 =

4. Васа је имао 8 бомбона. Појео је 5, а затим је од маме добио још 7. Колико сада Васа има бомбона?

5. Израчунај: 6+1-5=
6. Рачунска радња (операција) у којој користиш знак минус (-) назива се

7. Умањеник је број 9, а умањилац је број 8. Израчунај разлику.

8. Израчунај: 7-4-1=

9. Израчунај: 7 + 2 =

10. У једнакости (изразу) 10 - 4 = 6 Број 10 је?
11. Ана има 4 украса, Деа има 2. Колико украса имају заједно?

12. Први сабирак је број 3, а други сабирак је број 4. Израчунај збир.

13. У једнакости (изразу) 8 + 1 = 9 Број 9 је?

14. У једнакости (изразу) 5 - 4 = 1 Број 4 је?

15. Израчунај: 6+2+1=
16. Претходнику броја 4 додај следбеник броја 5. Израчунај.

17. Израчунај: 10-5+3=

18. Дарко има 7 венчића, дао је сестри 6. Колико венчића је остало Дарку?

19. Рачунска радња (операција) у којој користиш знак плус (+) назива се

20. У једнакости (изразу) 3 + 5 = 8 Број 5 је?
21. У једнакости (изразу) 8 - 2 = 6 Број 6 је?

22. Од следбеника броја 6 одузми број 3.

23. Вера је имала 10 колача, појела је 3, а другарици је дала 2. Колико је колача Вери остало?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста