Редослед рачунских операција – текстуални задаци

Редослед рачунских операција – текстуални задаци

Резултат теста

1. 50 : 5 =

2. Који је број 8 пута мањи од броја 56?

3. Петрова мама има 32 године, а Петар је 4 пута млађи од маме. Колико година има Петар?

4. У аутобусу има 45 путника. На 4 станице изашло је по 7 путника. Колико је наставило вожњу путника?

5. Учитељица је имала 9 кутија по 5 бојица. Ученицима је дала 21 бојицу. Колико јој је бојица остало?
6. У школској дворани било је 9 редова по 10 столица. Ако је 17 столица било слободних, колико је било заузетих?

7. Продавач има 4 кавеза за птице. У сваком кавезу је било по 8 птица. Продао је 11 птица. Колико је птица остало?

8. Израчунај пазећи на редослед извођења рачунских радњи: 5 · 9 - 13 =

9. Израчунај пазећи на редослед извођења рачунских радњи: 42 + 7 · 7 =

10. Израчунај пазећи на редослед извођења рачунских радњи: 96 - 2 · 8 =
11. Производ бројева 7 и 8 умањи за 19. Упиши резултат:

12. Упореди бројеве: 19___19

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ