Именице, глаголи, придеви, слог

Именице, глаголи, придеви, слог

Резултат теста

1. Одреди род именице БРОДОВИ.

2. Одреди род именице ПЕЦИВА.

3. Дата је реченица: Стара бака је ушла у велику башту и убрала зрелу паприку. Описни придеви у реченици су:

4. Од понуђених слова А, С И, К, Ж, Е, О Т, самогласници су:

5. Према врсти којој припадају, именице Владимир, Ниш, Србија, Златар су:
6. Одреди све глаголе у реченицама. Дате су реченице: Зими идемо на планину. Тамо се санкамо и скијамо. Деца се играју. Често пада снег. Дува јак ветар. Сви уживамо.

7. Колико реч ВЕВЕРИЦА ила слогова?

8. Сава и немања станују у ивањици, у цвијићевој улици. Дату реченицу треба написати правилно штампаним словима латинице. Обележи тачно записану реченицу.

9. Колико слогова има реч ЦРН?

10. Одреди број именице ЛУТКА.
11. Која реч не припада скупу: пева, спава, трчи, купује, јастук?

12. Именице ВЕЈАВИЦА и МУЊА именују:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ