Бројеви прве и друге десетице – сабирање и одузимање

Бројеви прве и друге десетице – сабирање и одузимање

Сличну провере у Ворд формату преузмите на линку испод

Brojevi 1. i 2. desetice (provera)

Резултат теста

1. Број 3 припада:

2. Број 12 припада:

3. Број 10 припада:

4. Број 9 припада:

5. На ливади је скакутало 18 зечића. Нешто је шушнуло и 4 су побегла иза жбуна. Колико је зечића остало на ливади?
6. Најмањи парни број прве десетице увећај за 10. Резултат је:

7. Највећи парни број друге десетице умањи за 5. Резултат је:

8. Од највећег броја друге десетице одузми највећи број прве десетице. Резултат је:

9. Најмањем непарном броју прве десетице додај најмањи непарни број друге десетице. Резултат је:

10. Мица је имала 5 динара. Од маме је добила још 2, а од баке још 3 динара. Колико сада Мица има динара?
11. Први сабирак је предходник броја 11 а други сабирак је следбеник броја 4. Израчунај збир.

12. Сабирци су бројеви 12 и 4. Израчунај збир:

13. Умањилац је највећи непарни број друге десетице а умањилац је број 9. Израчунај разлику.

14. Израчунај разлику бројева 15 и 2. Резултат је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ