Једначине- непознати делилац- тест (2.р.)

Једначине- непознати делилац- тест (2.р.)

1. Израчунај непознати делилац ако је дељеник број 27, а количник број 3.

2. Реши једначину: 30/x=5.

3. Реши једначину: 48/x=6.

4. У неколико кутија стављене су 64 крушке. Колико кутија је употребљено ако је у свакој по 8 крушака?

5. Реши једначину: 24/x=6.
6. Реши једначину: 54/x=9.

7. Од 54 руже направљено је неколико букета. Колико букета је направљено ако је у сваком по 9 ружа?

8. Колико кутија је потребно да се распореди 56 бојица тако да у свакој кутији буде по 7 бојица? Израчунај x: 56/x=7.

9. Реши једначину: 63/x=9.

10. Реши једначину: 36/x=9.
11. Реши једначину: 42/x=6.

12. Реши једначину: 72/x=8.

13. Колико пута треба умањити број 49 да бисмо добили количник 7?

14. Израчунај непознати делилац ако је дељеник број 45, а количник број 5.

15. Колико пута треба умањити број 28 да бисмо добили количник 7?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста