Множење бројевима 6 и 7- тест (2.р.)

Множење бројевима 6 и 7- тест (2.р.)

1. Који број је 5 пута већи од броја 7?

2. У празно поље у табели уписаћемо број:

3. Израчунај: 7*7=___.

4. Први чинилац је број 3, а други број 7. Производ је:

5. Израчунај: 6*6=__.
6. Допуни започети низ: 7-14-21-28-__-42.

7. За пресвлачење једне фотеље потребно је 7 метара платна. Колико метара платна је потребно за пресвлачење 7 таквих фотеља?

8. Израчунај: 6*4=__.

9. Први чинилац је број 3, а други број 6. Производ је:

10. Допуни започети низ: 6-12-__-24-36.
11. Израчунај производ бројева 6 и 8.

12. Који број је 6 пута већи од броја 5?

13. Израчунај: 7*2=__.

14. Столар дневно направи 6 столица. Колико столица ће направити за 9 дана?

15. Први чинилац је број 7, а други број 9. Израчунај производ.
16. Који број је 7 пута већи од броја 6?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста