Здруживање чинилаца- тест (2.р.)

Здруживање чинилаца- тест (2.р.)

1. Израчунај производ: 1*(3*2)=___.

2. Израчунај: 3*(2*5)=___.

3. Број 3 помножи производом бројева 2 и 3. Резултат је:

4. Израчунај производ: 5*(2*3)=___. Резултат је:

5. Израчунај производ: (4*1)*2=___.
6. Зграда има 4 спрата. На сваком спрату су по 2 стана. У сваком стану живе по 3 станара. Колико станара живи у овој згради?

7. Производ бројева 2 и 3 помножи бројем 5. Резултат је:

8. Број 3 помножи производом бројева 4 и 3. Резултат је:

9. У 5 кутија има по 2 гумице. Свака гумица кошта 3 динара. Колико коштају све гумице?

10. Израчунај производ: (5*2)*3=___.
11. У три кутије су по два кликера. Сваки кликер кошта 5 динара? Колико коштају сви кликери? Израчунај: (3*2)*5=__.

12. Израчунај производ на два начина: (3*1)*4=___ и 3*(1*4)=___. Резултат је:

13. Производ бројева 2 и 4 помножи бројем 2. Резултат је:

14. Израчунај производ: (1*3)*2=___.

15. Израчунај производ: 4*(1*2)=___.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста