Зависност производа од чинилаца и зависност количника од дељеника и делиоца- тест (4.р.)

Зависност производа од чинилаца и зависност количника од дељеника и делиоца- тест (4.р.)

1. Дат је производ бројева: 30*50=1500. Израчунај нови производ: (30*3)*50=___.

2. Колико би страница Зорана прочитала да је број дана био 4 пута мањи?

3. Ако делилац смањимо одређени број пута, количник се ________ исти број пута.

4. Колико би страница Зорана прочитала да је број дана био дупло већи?

5. Зорана је читала 20 дана по 10 страница књиге. Колико је страница прочитала Зорана?
6. Ако један од чинилаца смањимо одређени број пута, производ се ________ исто толико пута.

7. Ако дељеник увећамо одређени број пута, количник се __________ исто толико пута.

8. Колико би страница Зорана прочитала да је читала 3 пута више страница дневно?

9. Колико би аутобуса било потребно да је у аутобус на спрат стало 2 пута више путника?

10. Ако један од чинилаца увећамо одређени број пута, производ се _________ исто толико пута.
11. Дат је производ бројева: a*b=1000. Израчунај нови производ: (a*5)*b=___.

12. Путнике из брода, који је пристао у луку, треба аутобусима превести до фудбалског стадиона. У броду је било 2400 путника. Колико аутобуса је потребно да се превезу сви путници ако сваки аутобус има места за 40 путника?

13. Дат је количник бројева: 4000/200=20. Израчунај нови количник: (4000*2)/200=___.

14. Колико би аутобуса било потребно да је број путника на броду био два пута већи?

15. Колико би аутобуса било потребно да је број путника на броду био 2 пута мањи?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста