Дељење збира и разлике бројем- тест (3.р.)

Дељење збира и разлике бројем- тест (3.р.)

1. Израчунај: 356/4=(400-4)/4=(400/4)-(4/4)=___.

2. Израчунај: 385/5=(390-5)/5=(390/5)-(5/5)=___.

3. Израчунај на приказани начин: 216/2=(200+16)/2=(200/2)+(16/2)=___.

4. Израчунај на приказани начин: 224/4=(200+24)/4=(200/4)+(24/4)=___

5. Израчунај: 171/3=(180-9)/3=(180/3)-(9/3)=___.
6. 581/7=(___+___)/7=___- Шта недостаје на празним цртицама? Означи тачан исказ:

7. Израчунај: 424/8=(400/8)+(24/8)=___

8. Израчунај на приказани начин: 465/5=(400+65)/5=(400/5)+(65/5)=___.

9. Израчунај: 412/4=(400+12)/4=(400/4)+(12/4)=___

10. Четири исте хаљине су украшене са 244 звездице. Колико је звездица на једној хаљини?
11. Од 258 перлица Лена је направила 6 истих огрлица. Колико перлица је у једној огрлици?

12. Израчунај: 882/9=(900/9)-(18/9)=___.

13. Израчунај: 336/6=(300+36)/6=(300/6)+(36/6)=___.

14. Израчунај: 291/3=(300-9)/3=(300/3)-(9/3)=___.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста