Сабирање двоцифрених бројева- тест (1.р.)

Сабирање двоцифрених бројева- тест (1.р.)

1. У једној школи има 23 дечака и 35 девојчица више. Колико укупно ученика има ова школа?

2. Рачунај као што је започето: 13+63=70+6=__. Резултат је:

3. Рачунај као што је започето: 64+25=80+9=__. Резултат је:

4. Означи број који има 5Д6Ј:

5. Први сабирак је збир бројева 24 и 2, а други сабирак је 53. Израчунај збир.
6. Први сабирак је број 24. Други сабирак је број 25. Резултат је:

7. 97-5__31+61- Упореди резултате:

8. Израчунај: 42+25=___.

9. Наташа је прошле недеље прочитала 43 стране књиге, а ове недеље је завршила са читањем и прочитала преосталих 35 страна. Колико страна има ова књига?

10. Одреди број који је за 23 већи од разлике бројева 60 и 40.
11. 36+42__72+13- Упореди резултате:

12. Први сабирак је број 63. Други сабирак је број 24. Резултат је:

13. Означи број који има 9Д 1Ј:

14. У продавници одеће трговац је изложио 43 хаљине и 21 капута више него хаљина. Продате су 23 хаљине и 35 капута. Ког комада одеће је више остало?

15. Израчунај како је показано: 32+47=(30+40)+(2+7)=70+9=___. Резултат је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста