Нежива природа

учитељица Наташа Мадић

Жива и нежива природа

1. Сва узвишења и удубљења назива се рељеф

2. Биљке користе ваздух за дисање

3. Живот без Сунца није могућ

4. Вода из течног стања под утицајем ниских температура прелази у гасовито стање

5. Вода за пиће нема мирис
6. Вода је неопходна само биљкама и животињама које живе у њој

7. Земљиште које се лако мрви и растреса под прстима је растресито

8. Земљишта могу бити различитих боја

9. Ваздух има боју

10. Вода за пиће нема укус
11. Веће узвишење називамо планина

12. Воде има у рекама, језерима, барама, у ваздуху, земљишту, биљкама и животињама

13. Вода за пиће има боју

14. Биљке могу да расту и да се развијају и без Сунчеве светлости и топлоте

15. Вода је неопходна свим живим бићима
16. Различите врсте земљишта имају исту влажност

17. Равна земљишта су равнице

18. Вода из течног стања под утицајем ниских температура прелази у чврсто стање

19. Под дејством Сунчеве топлоте одвија се кружење воде у природи

20. Вода из течног стања под утицајем топлоте испарава и прелази у чврсто стање
21. Чист ваздух има мирис

22. Вода за пиће је без боје, али има укус и мирис

23. Ваздух покреће ветрењаче

24. Сунце може бити штетно

25. Узвишена земљишта могу бити: планине, брда или брежуљци.
26. Сунце је извор светлости и топлоте

27. Ваздух је свуда око нас

28. Мање узвишење називамо брдо

29. Вода за пиће је слана

30. Ваздух помаже при сушењу веша
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста