Оксиди – тест

Оксиди – провера знања Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод. Оксиди – тест (8. разред)