Свети Сава и ђаци, народна прича

Свети Сава и ђаци, народна прича (први разред)