Kupa

1. Označi tačne odgovore:

2. Omotač prave kupe je razvijen u kružni isečak čiji je poluprečnik 5cm i centralni ugao 288°. Izračunaj zapreminu te kupe:

3. Površina kupe je 24πcm 2 , a površina omotača 15πcm 2 . Odrediti površinu osnog preseka:

4. Ako je osa normalna na osnovu kupe reč je o pravoj kupi, inače se radi o kosoj kupi.

5. Označi tačan odgovor:

6. Površine dve kupe sa zajedničkom osnovom, čije su izvodnice s1=13cm i s2=20cm, razlikuju se za 84πcm2 . Za koliko se razlikuju njihove zapremine?

7. Izračunati površinu i zapreminu tela koje nastaje rotacijom romba oko kraće dijagonale ako su mu dijagonale dužine 12cm i 16cm.

8. Označi tačan odgovor:

9. Izračunati površinu kupe čija je zapremina 3πcm3 , a površina njene osnove 3πcm2.

10. Osa kupe je prava koja prolazi kroz vrh kupe i centar osnove kupe . Ako je osa normalna na osnovu kupe reč je o pravoj kupi, inače se radi o kosoj kupi.

11. Izračunaj zapreminu i površinu kupe ako je visina 12cm, a poluprečnik osnove 3cm:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Наставник

Н П
Провера знања је објављена: 27. фебруара 2021