Картографија 3

Картографија – тест

Резултат теста

1. Сви меридијани пресецају

2. Штиклирај тачне одговоре

3. Шта се од наведеног може користити за дигиталну географску базу података?

4. Картографску мрежу чине

5. Ако је растојање између две тачке на карти 1 цм, а у природи је 10 км, колика је размера карте?

6. Штиклирај тачне одговоре:

7. Географски елементи карте

8. На слици је рам или оквир.

9. Математички елементи карте су

10. Штиклирај тачан одговор.

11. Жута и наранџаста боја се користе за терен од

12. Воде се на карти означавају _________ бојом.

13. Штиклирај тачне одговоре

14. На карти размера 1: 500 000 растојање је између две тачке је 3 цм. Колико је у природи?

15. Топоними су

16. Обележи тачне одговоре

17. Штиклирај тачне одговоре

18. Штиклирај тачне одговоре:

19. Штиклирај тачне одговоре:

20. Кружница која се налази на једнакој удаљености од Северног и Јужног пола

21. Која је од наведених ознака за север?

22. Штиклирај тачан одговор.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ