Картографија 1

Картографија – тест

Резултат теста

1. Штиклирај тачне одговоре

2. На карти размера 1: 500 000 растојање је између две тачке је 3 цм. Колико је у природи?

3. Географски елементи карте

4. Кружница која се налази на једнакој удаљености од Северног и Јужног пола

5. Коју географску ширину имају тачке северно од јужног пола, а јужно од екватора

6. Оријентација у простору је

7. Намагнетисани део компаса је увек умерен у правцу

8. Картографски знак са слике означава:

9. Највећа географска ширина је ___90 степени.

10. Географску мрежу чине

11. Који главни град се налази на 30степени 2 минута СГШ И 31 степен 21 минут ИГД

12. Картографску мрежу чине

13. Штиклирај тачне одговоре.

14. Меридијани деле земљу од

15. Рам карте може бити

16. Размерник

17. Ако је размер карте 1:300 000, колико цм на карти је 30км у природи?

18. Воде се на карти означавају _________ бојом.

19. Која је од наведених ознака за север?

20. Шта се од наведеног може користити за дигиталну географску базу података?

21. Математички елементи карте служе за

22. Дигитална картографија

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Milica Petrović
Провера знања је објављена: 18. априла 2022

Још тестова за и Осми разред и Седми разред