Grupisanje živih bića- Test za 5. razred

Grupisanje živih bića- Test za 5. razred

Резултат теста

1. Biodiverzitet je pojam koji označava:

2. Što je biodiverzitet veći, to je prirodno bogatstvo veće:

3. Biodiverzitet je rezultat duge biološke istorije Zemlje i nepromenljiv je:

4. Koja od navedenih grupa procentualno čini najbroniju grupu živih bića?

5. Osnovna klasifikacija živih bića podrazumeva podelu na:

6. Najvažnija osobina po kojoj bi živa bića trebalo grupisati je:

7. Bakterije su jednoćelijski organizmi sa jedrom:

8. Nasledni materijal kod bakterija se nalazi u:

9. Arhee su organizmi koji uglavnom naseljavaju:

10. Kod biljaka postoje sistemi organa.

11. Ameba je jednoćelijski, jednostavan organizam, koji ima mogućnost kretanja i tipičan je predstavnik:

12. Alge po tipu građe mogu biti:

13. Kod koje od navedenih vrsta se nasledni materijal ne nalazi u jedru?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ